fbpx

Doradztwo Prawne

2 A

Prowadzący własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie od 2013 roku, wcześniej praktykujący  i pracujący w podmiotach zajmujących się obsługą obrotu gospodarczego, w tym w branży windykacyjnej.

W pracy zawodowej zajmuje się między innymi problematyką prowadzenia działalności gospodarczej, prawem gospodarczym, doradztwem prawnym i pomocą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, wspomagający swoich klientów na etapie zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej, ale również w procesach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Kancelaria służy pomocą i posiada doświadczenie w reprezentacji  przed urzędami i innymi podmiotami rynku (np. podczas mediacji i negocjacji, ale także w organizacji merytorycznej i prowadzeniu różnorakich szkoleń). Przed sądami Kancelaria działa w imieniu klienta w sprawach gospodarczych, cywilnych, ale także w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Dzięki zdolnemu zespołowi oraz zaufanym współpracownikom Kancelaria prowadzi sprawy i doradztwo na terenie całego kraju, obejmując pomocą również osoby i podmioty zagraniczne.

Więcej informacji na stronie https://kancelarianiewiarowski.pl/

Create your account