fbpx

Doradztwo Finansowe

4

Urodził się 17 lutego 1984 roku w Przeworsku. Od 1998 roku mieszka w Lublinie. Od zawsze interesował się co sprawia, że jedni są bogaci, a inni biedni.

Jest magistrem ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego praca magisterska miała tytuł: “Problemy rozwoju zarządzania marketingowego na rynku usług doradztwa finansowego w świetle doświadczeń wybranej firmy”.

Oprócz inwestycji w akcje inwestuje również w fundusze inwestycyjne, na rynku forex, w kontrakty terminowe oraz na rynku opcyjnym. Pozytywne wyniki jego inwestycji skłoniły go do zajęcia się zawodowo doradztwem finansowym i tym sposobem od maja 2007 aktywnie pracuje na rynku finansowym. Obecnie obsługuje 250 klientów z aktywami na poziomie około 50 mln złotych. Praca na rynku finansowym wymaga ciągłego rozwoju, dlatego wciąż podnosi własne kwalifikacje.

Create your account