fbpx

Pomagamy - Nie wyręczamy

Dlaczego powstała Fundacja?

Fundacja powstała po to, żeby pomagać osobom i podmiotom, które chcą, a nie wiedzą jak założyć działalność gospodarczą, a także, tym, które z różnych przyczyn nie są w stanie poradzić sobie z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. Chodzi tu o działalności ogólnie, a nie o określone rodzaje działalności. Sam pomysł powołania fundacji wynika z doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez fundatorkę oraz partnerów współpracujących z fundacją, które to nabyli oni w trakcie prowadzenia swoich własnych działalności.

Działalności gospodarcze fundatorki i partnerów mają charakter usługowy, a głównymi beneficjentami usług są właśnie przedsiębiorcy lub osoby, które chcą prowadzić swój własny biznes, stąd  wiedza osób zaangażowanych w projekt na temat potrzeb potencjalnych przedsiębiorców lub już istniejących i prowadzących działalność. Zasadą ma być kompleksową pomoc dla danego podmiotu, osoby.

Z jakich konsultacji prawnych można skorzystać?

Konsultacje prawne można podzielić na dwie grupy: 1) dla osób chcących założyć i prowadzić działalność gospodarczą oraz 2) dla osób już prowadzących, a mających określone problemy lub potrzeby.

Zasadą ma być pełna pomoc – czyli od udzielenia ogólnych informacji na temat sposób założenia i możliwości prowadzenia takiej działalności, przez dobranie odpowiedniej formy tej działalności dla konkretnego podmiotu, do pomocy w założeniu (wszelkie formalności) działalności i ewentualna współpraca lub pomoc w trakcie jej prowadzenia. Dla osób już prowadzących, ewentualne doradztwo w kwestiach związanych z problemami prowadzenia, weryfikacji właściwej formy, pomoc w przekształceniu, aż po jej zamknięcie.

Chcesz skorzystać
z bezpłatnego wsparcia?

Zapraszamy. Kliknij
w przycisk poniżej.

Umów konsultację
Co konkretnie Fundacja da bezrobotnym?

W takim samym zakresie fundacja pomagać chce zarówno osobom prowadzącym działalność jak i osobom bezrobotnym. Sam zakres pomocy będzie różny, z uwagi na chęć aktywizacji takich osób to z jednej strony, a z drugiej świadomość, że takie osoby wymagać będą większej atencji i poświęcenia im większej ilości. Taka sama pomoc dotyczyć będzie ogólnie osób, które są wykluczone zawodowo lub którym zagrażać będzie takie wykluczenie, np. z uwagi na wiek lub brak wykształcenia kierunkowego, jak również np. uprzednią karalność, ale też chcemy pomagać i aktywizować osoby niepełnosprawne w kierunku zakładania i prowadzenia własnego biznesu.

Zakres konsultacji jest co do zasady taki sam dla każdego, zakres pomocy natomiast dobieramy indywidualnie dla każdego.

Jakie warunki musi spełniać bezrobotny, aby mógł współpracować z fundacją?

Żadnych formalnych warunków spełniać nie musi. Dostanie pomoc jak każdy inny. Zakres pomocy będzie warunkowany potrzebami i zaangażowaniem samego bezrobotnego.

Natomiast inne warunki mogą zależeć od tego, czy np. fundacja realizować będzie konkretny projekt w ramach funduszy lub współpracy z innymi instytucjami, których projekt będzie zakładać takie warunki.

wyjątkiem będą realizowane przez fundacje – projekty kierunkowe, które będziemy realizować z własnych środków, ale wtedy warunki bedą dotyczyć każdego takiego projektu indywidualnie.

Konsultacje dla Ukraińców.
W jakim konkretnie zakresie? Czy w imieniu Ukraińskiego klienta FP wysyła i składa odpowiednie dokumenty do konsulatu?

Konsultacje dla cudzoziemców mają na celu zachęcić do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a przede wszystkim na lubelszczyźnie. Zakres pomocy ze strony fundacji będzie taki sam dla każdego obcokrajowca, a dla każdego obcokrajowca taki sam jak dla każdego podmiotu polskiego lub osoby obywatela polskiego. Na pewno klient zagraniczny będzie wymagał większej uwagi z powodu dodatkowego zobrazowania specyfiki.

Z racji położenia Lublina, nastawiamy się w dużej mierze na współprace z obywatelami Ukrainy.

Create your account