fbpx

Czym jest ta popularna obecnie SIŁA WYŻSZA?

Czym jest ta popularna obecnie SIŁA WYŻSZA?

2 lata ago
W chwili obecnej nie ma branży, która nie zostałaby dotknięta skutkami epidemii. W zasadzie problemy dopiero się rozpoczną, bo ten okres jest stosunkowo krótki. Już słyszymy o zamkniętych restauracjach, hotelach, odwołanych imprezach zorganizowanych, zamkniętymi usługami, brakami dostaw materiałowych do wykonywania produkcji itd. Za chwile pojawią się problemy ze świadczeniami wzajemnymi – płatnościami wzajemnymi za zamówione […]
Czytaj więcej
Uzyskanie oddłużenia

Uzyskanie oddłużenia na 3 sposoby.

2 lata ago
Konsumenci oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą będą podlegać identycznemu procesowi oddłużenia. Na mocy znowelizowanych przepisów Prawa upadłościowego, wobec konsumenta jak również wobec przedsiębiorcy będą mogły zostać zastosowane trzy sposoby oddłużenia.
Czytaj więcej
Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe w 3 trybach.

2 lata ago
W dniu 24 marca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”). Ustawa w istotny sposób ingeruje w dotychczasowy przebieg procedury upadłościowej prowadzonej wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także umożliwia uzyskania oddłużenia osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów regulujących tzw. „upadłość konsumencką”.
Czytaj więcej

Create your account